KOŃCÓWKA BUDOWY NOWYCH ALEJEK NA LISIŃCU

Kończy się realizacja drugiego etapu rewitalizacji Parku Lisiniec, który obejmuje budowę nowych ścieżek pieszych i rowerowych.

Dzięki temu projektowi długość dostępnych alejek zwiększy się o blisko 3,3 km, a większość z nich zostanie oświetlona za pomocą 100 latarni. Głównym celem tego etapu jest poprawa komunikacji pomiędzy północną a południową częścią parku oraz ułatwienie dostępu od strony ulicy Św. Jadwigi do Strefy Wypoczynku Adriatyk.

Nowe ścieżki będą okrążać zbiorniki wodne Bałtyk i Adriatyk od strony północnej, łącząc się z ulicą Orawską, która stanowi jedno z pieszych wejść na teren parku. W celu optymalnego wyznaczenia tras, wykorzystano istniejące ścieżki użytkowane przez spacerowiczów. Planowane jest, że alejki przeznaczone dla rowerzystów i osób jeżdżących na rolkach zostaną pokryte asfaltem, natomiast te przeznaczone dla spacerowiczów i biegaczy będą wykonane z kruszywa.

Łącznie projekt obejmuje 1460 metrów bieżących ścieżek z kruszywa oraz około 1830 metrów ścieżek asfaltowych, co daje razem 3290 metrów. Ponadto, na wejściach zainstalowano 74 słupki blokujące wjazd samochodów na alejki, a przy głównych ścieżkach zamontowano 100 nowych latarni LED.

ŹRÓDŁO, ZDJĘCIA: UM

Udostępnij post:

DNI OTWARTE W MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy okazji XVI Częstochowskich Dni Rodziny organizuje cykl konsultacji związanych z oferowanymi tam formami pomocy, w tym także pieczy zastępczej.