KOLUMNY POJAZDÓW WOJSKOWYCH W CZĘSTOCHOWIE

Od poniedziałku 12 lutego do końca maja na drogach w Częstochowie, ale również na terenie niemal całego kraju oczekuje się zwiększonego ruchu kolumn pojazdów wojskowych związanych z planowanymi wojskowymi ćwiczeniami o kryptonimach STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które zostały zaplanowane zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

Kolumny pojazdów wojskowych będą poruszać się głównie po autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych. W ramach tych ćwiczeń uczestnicy będą wykorzystywać ruch kolumn do doskonalenia umiejętności przyjmowania i przemieszczania sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z krajami-gospodarzami.

Aby minimalizować zakłócenia w ruchu drogowym, ruch pojazdów uczestniczących w ćwiczeniach będzie dokładnie skoordynowany. Kolumny będą eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i jednostki regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Wszelkie przegrupowania zostały już ustalone z odpowiednimi władzami, w tym lokalnymi.

Wojsko apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Zaleca się unikanie wtargnięcia pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie oraz wstrzymanie publikacji w mediach społecznościowych informacji i zdjęć związanych z ruchami wojskowymi, włączając w to lokalizację, daty i godziny przejazdów kolumn wojskowych oraz informacje dotyczące operacji wojskowych, wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Każde nieprzemyślane działanie w sieci, takie jak publikacja zdjęć ważnych wojskowych obiektów czy urządzeń, może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo oraz obronność kraju.

ŹRÓDŁO: UM CZĘSTOCHOWA

Udostępnij post: