KOBIETY W CENTRUM: WALKA Z LUKĄ PŁACOWĄ

Dnia 11 lutego, członkinie oraz sympatycy stowarzyszenia ''Kobiet w Centrum'' wspólnie zorganizowali wydarzenie mające na celu zwrócenie uwagi na problem luki płacowej, który nadal dotyka wiele krajów, w tym Polskę.
 

Kobiety zaangażowane w działalność organizacji „Kobiety w Centrum” na obszarze subregionu północnego województwa śląskiego, pod kierownictwem Prezeski Iwony Brzezowskiej, przeznaczyły pierwszy dzień wydarzenia na spotkanie z regionalnymi przedsiębiorcami, natomiast drugiego dnia uczestniczki miały okazję zgłębić wiedzę na temat problemu luki płacowej.

Podczas spotkania uczestniczki wymieniły się cennymi informacjami oraz wiedzą, która pozwoli im stać się bardziej świadomymi oraz podejmować kolejne działania i inicjatywy. Dr hab. Aleksandra Szczerba, przedstawicielka Team Europe Komisji Europejskiej w Polsce, wygłosiła prelekcję na temat samego zjawiska luki płacowej, jej dynamiki zmian oraz o działaniach na poziomie UE i krajowym, dążących do jej rozwiązania.

Warto zaznaczyć, że kobiety nie dążą do bycia lepszymi od mężczyzn, ale do równości z nimi w zakresie wynagrodzeń za podobną pracę, co jest zgodne z Art.157 TFUE, przeciwdziałającym dyskryminacji.

Podczas wydarzenia odbył się również Kongres Kobiet „Równość pracy i płacy”, gdzie Sylwia Chrabałowska, przedstawicielka Fundacji Moc Kobiet, przeprowadziła inspirujące warsztaty motywacyjne, pozwalające zrozumieć swoją wartość, uwzględniając aspekty rodzinne, społeczne oraz cele i ich priorytety, które same sobie ustalamy.

Anna Kupiecka, reprezentująca Fundację Onkocafe, przeprowadziła warsztaty z profilaktyki onkologicznej dla kobiet. Podkreśliła konieczność skupienia się na edukacji i motywacji do działania, zamiast czekania.

Warto podkreślić, że musimy wspólnie zmienić statystyki, ponieważ obecnie Polska ma jeden z najwyższych wskaźników umieralności na raka piersi w całej Unii Europejskiej. Ważne jest, aby zacząć działać wcześniej, zanim będzie już za późno.

ŹRÓDŁO:  Post FB – Beaty Boskiej – Adamczyk

Lik

Udostępnij post: