HENRYK KIEPURA: CHCEMY ZMIENIAĆ, A NIE WPROWADZAĆ REWOLUCJE W OŚWIACIE

Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji, Henryk Kiepura, zaznacza, że dąży do zmian w polskiej oświacie, ale nie za wszelką cenę. W wywiadzie podkreśla, że zmiany są potrzebne, ale nie koniecznie rewolucyjne. Kluczowym elementem tych zmian jest podniesienie prestiżu nauczyciela oraz zwiększenie subwencji na oświatę.

Zgodnie z jego słowami, nakłady na oświatę wzrosły znacząco w ostatnich latach, a w roku 2023-2024 zwiększyły się o 24 miliardy złotych. Ten wzrost ma przede wszystkim pokryć podwyżki dla nauczycieli, aby zawód ten był bardziej atrakcyjny i szanowany. Kiepura podkreśla, że poprzednie rządy traktowały nauczycieli w sposób nieodpowiedni, dlatego teraz konieczne są zmiany.

Jednym z ważnych kroków w tej kwestii jest dialog ze środowiskiem szkolnym, włączając w to nauczycieli, rodziców, związki zawodowe oraz samorządy. Kiepura dostrzega znaczenie współpracy z lokalnymi władzami, które mają kluczowy wpływ na funkcjonowanie szkół.

Kiepura zapewnia, że nie będzie ideologizacji szkół, a program nauczania ma być bardziej elastyczny, pozwalając na większą inwencję nauczycieli.

”Programy nauczania zostaną nieco odchudzone, pracujemy nad tym w ministerstwie. Chcemy żeby nauczyciel czuł się  pewnie w relacjach z dyrektorem, a dyrektor czuł się pewnie w relacjach z organem prowadzącym, po prostu żeby nie było tej ideologii którą wprowadzał PiS”.

Jednakże, religia w szkołach pozostanie, choć może być realizowana raz w tygodniu na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. 

W kontekście zbliżających się wyborów samorządowych, Kiepura wierzy, że kampania będzie raczej spokojna na poziomie lokalnym, chociaż emocje mogą być nakręcane przez wydarzenia na poziomie centralnym.

W kwestii agencji rządowych związanych z rolnictwem, Kiepura zapowiada zmiany, szczególnie w obszarze kadrowym, aby odnowić sposób ich funkcjonowania. Chce, aby agencje te były bardziej otwarte na dialog z rolnikami i aktywnie wspierały ich potrzeby.

Pełny wywiad można obejrzeć na filmie załączonym poniżej.

ŹRÓDŁO: ORION

Udostępnij post:

PREMIERA FILMU „STACJA GNASZYN”

Premiera filmu Stacja Gnaszyn! Odjazd odbędzie się dziś -24 maja 2024 o godzinie 17 w Szkole Podstawowej nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Częstochowie. Nie czekajcie, zarezerwujcie sobie czas w kalendarzu!