GMINNY ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W RĘDZINACH OTRZYMA 878 TYSIĘCY DOFINANSOWANIA

Rządowy program rozwoju przewozów autobusowych, uruchomiony w 2019 roku, kontynuuje swoje wsparcie dla lokalnych społeczności, a Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach może cieszyć się z kolejnych dodatkowych środków.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, odpowiedzialny za rozdzielenie funduszy na obszarze naszego regionu, przyznał kwotę 878,2 tys. zł na wsparcie komunikacyjne dla tej gminy. Jest to dokładna suma, o którą samorząd się starał, co potwierdza skuteczność jego działań w zakresie pozyskiwania środków.

W ramach tegorocznego programu, urząd wojewódzki przekazał samorządom ogółem niemal 53,8 mln zł. Ta dopłata ma na celu częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem autobusowej sieci komunikacyjnej, która corocznie obciąża budżet gminy. Jak zapowiedział samorząd, władze dążą do zapewnienia mieszkańcom atrakcyjniejszej oferty połączeń. Koszt utrzymania komunikacji w Rędzinach wynosi ponad 1,5 mln złotych rocznie. Autobusy te są kluczowe dla zapewnienia dojazdu do szkół, miejsc pracy oraz do Częstochowy.

ŹRÓDŁO: MEDIA

FOTO: GZK w Rędzinach

Udostępnij post:

PRAWIE MILION ZŁOTYCH PRZEZNACZONO NA WSPARCIE DZIAŁKOWCÓW

Już od dziewięciu lat Miasto kontynuuje finansowe wsparcie dla inwestycji w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na obszarze miasta, udzielając dotacji na projekty poprawiające infrastrukturę ROD. Program będzie kontynuowany również w bieżącym roku, z możliwością składania wniosków do końca kwietnia.