EXPOSE PREMIERA MORAWIECKIEGO I ZAPOWIEDŹ ZMIAN

W Sejmie odbyło się dziś zdecydowanie istotne posiedzenie, na którym premier Mateusz Morawiecki przedstawił swoje expose. Trwające nieco ponad godzinę wystąpienie skupiło się na wizji Polski, która, jak podkreślił premier, "musi wygrać". Morawiecki podsumował również osiągnięcia swojego rządu.

Debatę przed głosowaniem nad wotum zaufania dla rządu rozpoczął Jarosław Kaczyński, który zabrał głos z mównicy. Następnie głos zabrała Barbara Nowacka. To kluczowy moment, gdyż zamyka on pewien etap rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Po południu planowane jest, że Sejm wystawi jako kandydata na premiera Donalda Tuska. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10, a kolejnym punktem było expose Mateusza Morawieckiego. Po krótkich oświadczeniach klubów i kół, głosowanie nad wotum zaufania ma się odbyć o godzinie 15.

W związku z oczekiwanym brakiem uzyskania wotum zaufania, zaplanowano przerwę do godziny 16.30, podczas której będą zgłaszane kandydatury na nowego premiera. Następnie przewidziano wybór Prezesa Rady Ministrów, kolejne oświadczenia klubów oraz głosowanie między godziną 18.45 a 19.00. Ostatnią część posiedzenia zarezerwowano na oświadczenia poselskie, które mają się odbyć przed zakończeniem dnia obrad.

Sejm na żywo [link]

Udostępnij post:

PRAWIE MILION ZŁOTYCH PRZEZNACZONO NA WSPARCIE DZIAŁKOWCÓW

Już od dziewięciu lat Miasto kontynuuje finansowe wsparcie dla inwestycji w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na obszarze miasta, udzielając dotacji na projekty poprawiające infrastrukturę ROD. Program będzie kontynuowany również w bieżącym roku, z możliwością składania wniosków do końca kwietnia.