DZIKI WCHODZĄ DO MIASTA, CO ROBIĆ?

W odpowiedzi na liczne sygnały o częstych pojawieniach się dzików w różnych częściach Częstochowy, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta przygotował informacje dotyczące podejmowanych działań.

Dla ułatwienia zgłaszania obecności dzików przez mieszkańców, uruchomiono specjalny numer telefonu interwencyjnego – 725 000 112. Numer ten służy do zgłaszania obecności dzików myśliwym oraz potrzeby podjęcia odpowiednich działań. Ważne jest zrozumienie, że zgłoszenie na ten numer nie gwarantuje natychmiastowej interwencji myśliwego, z uwagi na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia i potrzeby natychmiastowej interwencji związanego z dzikami, apelujemy o kontakt ze Strażą Miejską pod numerem 986. W sytuacjach uzasadnionych, funkcjonariusze Straży Miejskiej podejmują interwencje, we współpracy z Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt.

Przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa podkreślają, że dzikie zwierzęta wkraczają do miast w wyniku działań i zachowań ludzi, często wynikających z nieświadomości. Dlatego też, apelują o odpowiedzialne postępowanie, unikanie pozostawiania odpadów w nieodpowiednich miejscach, właściwe zabezpieczanie śmietników oraz eliminowanie praktyk, które mogą przyciągać dziki do obszarów miejskich.

ŹRÓDŁO: UM CZĘSTOCHOWA

Udostępnij post:

UWAGA BARSZCZ SOSNOWSKIEGO!

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS informuje, że na należących do spółki działkach przy ul. Łódzkiej pojawił się barszcz Sosnowskiego.

63 NAGRODY DLA MŁODYCH NAJZDOLNIEJSZYCH

Młodzi- zdolni: 63 nagrody, w tym 31 dla uczniów szkół podstawowych, 29 dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 3 dla uczniów szkół technicznych.

NOWY DYREKTOR MIEJSKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO

Beata Szafraniec została wskazana przez komisję konkursową na dyrektorkę Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Jest absolwentką prawa, a od ponad 10 lat jest związana z działalnością zarządczą w ochronie zdrowia.