DK-46 I DK-91 ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE – MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

Według komunikatu Miejskiego Zarządu Dróg, dwie najważniejsze inwestycje drogowe w historii Częstochowy zostały zakończone po uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie i przeprowadzeniu odbiorów technicznych.

Dotyczy to budowy nowej alei Wojska Polskiego w Częstochowie, rozciągającej się od alei Jana Pawła II do ulicy Rakowskiej, oraz przebudowy ulic Głównej i Przejazdowej, wraz z wybudowaniem nowej drogi obejścia ulicy św. Barbary, czyli odcinka DK-46 na zachodzie miasta.

Planowane jest uroczyste otwarcie DK-46 już pierwszego dnia nowego roku, 2 stycznia. Natomiast DK-91, na odcinkach dalej niż wcześniej oddane, zostanie otwarta dla ruchu nieco później. Jednak zgodnie z procedurami administracyjnymi trwają obecnie końcowe prace budowlane, a wykonawca potrzebuje jeszcze kilku tygodni na udrożnienie alei Wojska Polskiego w kierunku północ-południe oraz głównych skrzyżowań.

Miejski Zarząd Dróg planuje udzielić dalszych informacji na temat istotnych dla mieszkańców spraw związanych z realizacją inwestycji drogowych w Częstochowie w osobnych komunikatach w nowym 2024 roku.

Źródło: UM CZESTOCHOWA

Udostępnij post:

120 NOWYCH MIEJSC W ŻŁOBKU

Umowa na rozbudowę Żłobka Miejskiego przy alei Armii Krajowej podpisana! Przybędzie 120 nowych miejsc dla dzieci.

63 NAGRODY DLA MŁODYCH NAJZDOLNIEJSZYCH

Młodzi- zdolni: 63 nagrody, w tym 31 dla uczniów szkół podstawowych, 29 dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 3 dla uczniów szkół technicznych.