CZY KONSTYTUCJA WYMAGA ZMIANY? TUSK OTWARTY NA DYSKUSJE I POPRAWKI

Donald Tusk deklaruje chęć zaangażowania w dyskusję na temat potencjalnej zmiany konstytucji w Polsce, wyrażając gotowość do rozmów w każdej chwili.

W rozmowie z dziennikarzami Tusk podkreśla potrzebę przeprowadzenia poważnego sprawdzenia konstytucji, zauważając, że problemem nie jest sama ustawa zasadnicza, lecz jej systematyczne łamanie przez lata.

Premier zwraca uwagę na spory i emocje towarzyszące interpretacji konstytucji w Polsce, co sprawia, że warto rozważyć wprowadzenie nowych zapisów ograniczających dowolność interpretacji jej postanowień. Tusk podkreśla, że taka dyskusja musi być prowadzona poważnie, z uwzględnieniem różnych perspektyw politycznych.

Mówiąc o gotowości do dyskusji, premier akcentuje, że ewentualna zmiana konstytucji wymagałaby szerokiego poparcia parlamentarnego i dobrej woli wszystkich stron politycznych. Przypomina także procedurę uchwalania zmiany konstytucji, która obejmuje uzyskanie zgody Sejmu większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

ŹRÓDŁO: MEDIA

Udostępnij post: