CZĘSTOCHOWSKA OŚWIATA: POPRAWA FINANSOWANIA

Magistrat poinformował, że oświata w Częstochowie może spodziewać się poprawy finansowania, ponieważ ministerialna subwencja została zwiększona.

Dotychczasowe środki przekazywane na cele oświatowe nie wystarczały nawet na pokrycie pełnych wynagrodzeń nauczycieli, a wydatki inwestycyjne w szkołach musiały być pokrywane wyłącznie z budżetu samorządowego.

Włodzimierz Tutaj, rzecznik Urzędu Miasta, podkreślił, że w ubiegłym roku miasto musiało dopłacić około 150 milionów złotych tylko do zadań subwencjonowanych. Zwiększenie subwencji, związane również z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli, oznacza znaczący wzrost środków, przekraczający 73 miliony złotych, przeznaczonych na cele oświatowe. Jest to jeden z kluczowych wydatków samorządu w corocznym budżecie.

Rzecznik Urzędu Miasta wyjaśnił, że dodatkowe środki z resortu szkolnictwa częściowo pokryją niedobór w budżecie oświatowym miasta Częstochowy. Miasto, z kolei, zabezpiecza na potrzeby płacowe oraz wydatki oświatowe i dotacje dla szkół niepublicznych kwotę równą lub nawet większą od otrzymanej subwencji.

Rzecznik magistratu Częstochowy omówił aspekty finansowe działalności miejskich szkół i przedszkoli.

ŹRÓDŁO: RADIO JURA

Zachęcamy do przesłuchania wywiadu.

Udostępnij post:

PREMIERA FILMU „STACJA GNASZYN”

Premiera filmu Stacja Gnaszyn! Odjazd odbędzie się dziś -24 maja 2024 o godzinie 17 w Szkole Podstawowej nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Częstochowie. Nie czekajcie, zarezerwujcie sobie czas w kalendarzu!