BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2024: INWESTYCJE I POPRAWA OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ostatnim głosowaniu sejmik województwa śląskiego przyjął budżet na rok 2024, który osiągnął rekordową kwotę. Środki te mają zostać skierowane na inwestycje w różnych dziedzinach, z szczególnym naciskiem na rozwój infrastruktury drogowej oraz poprawę warunków zdrowotnych mieszkańców. Subregion północny, w tym nasze miasto, może spodziewać się znaczących zmian.

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Stanisław Gmitruk, poinformował, że duży nacisk będzie kładziony na modernizację dróg. Planowana jest kontynuacja prac przy drodze 786, obejmującej odcinki od Częstochowy aż do granicy z województwem świętokrzyskim. W tym roku skupimy się na inwestycji od przejazdu w Koniecpolu do granic województwa świętokrzyskiego, co obejmuje 4 kilometry dróg – to największa inwestycja w Subregionie Północnym.

Dodatkowo, w ramach inwestycji drogowych, planowana jest budowa obwodnicy Koziegłów, na którą zarezerwowano środki na etap projektowy. Stanisław Gmitruk zapewnił, że inwestycje te są kluczowe dla poprawy infrastruktury komunikacyjnej, co wpłynie na rozwój regionu.

Niemniej istotne są również inwestycje w sferze ochrony zdrowia. Szczególną uwagę zwrócono na wsparcie szpitala na Parkitce, który otrzyma 35,6 mln złotych z budżetu województwa. Te środki zostaną przeznaczone na zakup nowego sprzętu, m.in. dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, okulistycznego oraz neonatologii. Dzięki tym inwestycjom szpital w naszym regionie znalazł się na drugim miejscu w rankingu szpitali samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Budżet województwa śląskiego na rok 2024 przewiduje również środki na administrację publiczną, kulturę i inne obszary. Z planowanych wydatków, które przekroczą 3,5 mld złotych, znacząca część trafi na rozwój infrastruktury, co stanowi ważny krok w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców naszego regionu.

FOTO/NA PODSTAWIE WYWIADU RADIO JURA

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym wywiadem na stronie Radio Jura, zamieszczonym powyżej.

Udostępnij post:

UWAGA BARSZCZ SOSNOWSKIEGO!

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS informuje, że na należących do spółki działkach przy ul. Łódzkiej pojawił się barszcz Sosnowskiego.

63 NAGRODY DLA MŁODYCH NAJZDOLNIEJSZYCH

Młodzi- zdolni: 63 nagrody, w tym 31 dla uczniów szkół podstawowych, 29 dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 3 dla uczniów szkół technicznych.