21 MLN DOTACJI NA WSPARCIE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ. NOWE MIEJSCA PRACY!

Miasto Częstochowa ogłosiło, że Miejska Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. pozyskała dotację unijną w wysokości 21 mln złotych na wsparcie podmiotów działających w ekonomii społecznej. Projekt zakłada między innymi tworzenie nowych miejsc pracy dla osób o specjalnych potrzebach.

Środki z Programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027” są związane z działalnością Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, który działa przy ARR. Obszar wsparcia obejmuje nie tylko Częstochowę, lecz również cały subregion, włączając w to powiaty częstochowski, myszkowski i kłobucki.

Prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk, podkreślił znaczenie zdobycia tych funduszy, które umożliwią kontynuację pomocy dla przedsiębiorców społecznych przez kolejne 5 lat poprzez JOWES. Szacuje się, że wsparcie to obejmie około 200 podmiotów ekonomii społecznej, a dzięki projektowi zostanie utworzonych 175 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Fundusze zostaną przeznaczone zarówno na tworzenie nowych miejsc pracy, jak i na ich utrzymanie, łącznie w wysokości 64 tysięcy złotych na etat. Projekt obejmie również wsparcie w formie doradztwa, szkoleń i pomocy w zakładaniu nowych podmiotów ekonomii społecznej.

Agencja Rozwoju Regionalnego prowadzi wiele projektów wspierających przedsiębiorczość i rozwój inwestycji, w tym również w specjalnych strefach ekonomicznych. Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działa przy ARR od ponad 11 lat i został certyfikowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacji i dane kontaktowe osób koordynujących projekt w JOWES, z którymi mogą się kontaktować zainteresowane pomocą podmioty ekonomii społecznej, są dostępne telefonicznie (34 325 71 42) lub poprzez pocztę elektroniczną i stronę internetową: jowes@jowes.pl, www.jowes.pl    

ŹRÓDŁO: URZĄD MIASTA

Udostępnij post: