200 KM DRÓG ROWEROWYCH TO CEL NA NAJBLIŻSZE LATA

W subregionie częstochowskim planuje się zrealizować ambitny projekt budowy 200 kilometrów dróg rowerowych w ramach programów unijnych na najbliższe lata.

W dniu 4 kwietnia związek gmin oraz przedstawiciele samorządów podpisali umowę partnerską w celu wdrożenia trasy nr 17, znanej jako Wartostrada.

Subregion Północny Województwa Śląskiego intensywnie przygotowuje się do realizacji zarówno wspólnych, jak i indywidualnych projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027.

Prezydent Częstochowy, pełniący także funkcję przewodniczącego zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego, zaznaczył, że uzyskano wsparcie finansowe w wysokości blisko 700 mln zł dla całego subregionu, co pozwoli na rozwój nowych dróg rowerowych, w tym Wartostrady. Te inwestycje mają na celu promowanie komunikacji rowerowej w mieście i subregionie, wspieranie transportu niskoemisyjnego oraz rozwój turystyki na Jurze.

Jednym z kluczowych elementów procedury poprzedzającej realizację tego zadania są umowy partnerskie dotyczące zintegrowanych inwestycji. Podpisana 4 kwietnia umowa partnerska odnosi się do projektu „Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 17”, który jest częścią projektu na skalę krajową. Trasa nr 17 będzie biegła głównie wzdłuż Warty i obejmie województwa: śląskie, łódzkie, wielkopolskie i lubuskie. Na obszarze subregionu północnego trasa ta przewidziana jest do przebiegu przez gminy: Kłomnice, Mstów, Częstochowę, Olsztyn, Żarki i Niegowę. Planowana długość trasy rowerowej w subregionie to 78 km, w tym 48 km infrastruktury niezbędnej do jej budowy.

Trasa nr 17, podobnie jak dwie inne trasy w subregionie, zostanie zaprojektowana i zrealizowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regionalnej Polityce Rowerowej oraz planem sieci regionalnych tras rowerowych dla Województwa Śląskiego. Projekt będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027.

W ramach planowanych projektów w subregionie powstanie sieć 200 km dróg rowerowych w najbliższych latach. Obecnie opracowywane są programy funkcjonalno-użytkowe na bazie istniejących koncepcji. Wnioski o dofinansowanie zostaną złożone przez związek subregionalny w listopadzie, a w przyszłym roku przetargi wykonawcze będą ogłaszane przez poszczególne miasta i gminy. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2025 i 2026.

Umowę partnerską w sprawie realizacji trasy rowerowej nr 17 podpisali: przewodniczący zarządu Związku – prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, członek Zarządu Związku i zastępca prezydenta Częstochowy Piotr Grzybowski oraz Dyrektor Biura Związku Wojciech Ostaszewski, a także przedstawiciele partnerów projektu: burmistrz Olsztyna Tomasz Kucharski, burmistrz Żarek Klemens Podlejski, wójt Kłomnic Piotr Juszczyk, wójt Mstowa Tomasz Gęsiarz, wójt gminy Niegowa Mariusz Rembak oraz Częstochowska Organizacja Turystyczna, reprezentowana przez prezesa Paulę Wypych oraz skarbnika Włodzimierza Tutaja.

Przebieg trasy rowerowej nr 17 w granicach Częstochowy wyniesie 20 km, z czego na 13,9 km zaplanowano prace związane z przebudową, remontem lub nową infrastrukturą. Trasa będzie prowadziła od południa, łącząc się z obecną drogą rowerową w gminie Olsztyn, a następnie poprzez ul. Korfantego, ul. Kucelińską, Trochimowskiego, ul. Dębową i wałami wzdłuż Warty, aż do granicy z gminą Mstów. W ramach inwestycji planowane jest także wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu tam, gdzie nie jest wymagane tworzenie wydzielonej infrastruktury rowerowej.

Podsumowując, podpisanie umowy partnerskiej w sprawie trasy rowerowej nr 17 jest istotnym krokiem w realizacji ambitnych planów rozwoju infrastruktury rowerowej w subregionie częstochowskim.

ŹRÓDŁO: UM

Udostępnij post:

PREMIERA FILMU „STACJA GNASZYN”

Premiera filmu Stacja Gnaszyn! Odjazd odbędzie się dziś -24 maja 2024 o godzinie 17 w Szkole Podstawowej nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Częstochowie. Nie czekajcie, zarezerwujcie sobie czas w kalendarzu!